ikona człowiekaJak możemy pomóc? pozamech@pozamech.pl pozamech@pozamech.pl telefon +48 573 992 410 en de den mono

Gięcie CNC Poznań

Dzięki połączeniu najnowszych rozwiązań informatycznych z nowoczesnym parkiem maszynowym pras krawędziowych CNC posiadamy możliwość wykonywania bardzo precyzyjnych gięć z dokładnością do +/- 0,1 mm. Dzięki automatycznemu oprzyrządowaniu pras mimośrodowych posiadamy możliwość produkcji wielkoseryjnej małych detali.

W związku z:

„Realizacją inwestycji w Poznańskich Zakładach Obróbki Mechanicznej w Poznaniu polegającej na zakupie maszyn i oprogramowania umożliwiających wdrożenie do oferty firmy innowacyjnych w skali świata usług, będących rezultatem przeprowadzonych prac B + R”.

Nr projektu: RPWP.01.05.02-30-0438/15

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.5.2„Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu”, wprowadziliśmy do oferty następujące udoskonalone usługi gięcia.

gięcie
gięcie elementów

Udoskonalone usługi gięcia CNC:

  • Gięcie blach o długości powyżej 3 000 mm (do 4 400 mm),
  • Gięcie blach grubych/twardych - o wymaganym nacisku ponad 100 ton na 1 metr (wymagających bardzo dużego nacisku na małej powierzchni tj. powyżej 100 ton/m),
  • Gięcie blach wymagających całkowitego nacisku 320 ton,
  • Falcowanie blach – usługa zawijania i dociskania krawędzi blachy w celu jej zaokrąglenia,
  • Gięcie precyzyjne blach o gabarytach wymagających niewielkiego i w pełni kontrolowanego nacisku prasy,
  • Gięcie „pudełkowe”,
  • Gięcie profili stalowych o przekroju kwadratu lub prostokąta,
  • Bezśladowe obustronne gięcie blachy,
  • Produkcja nietypowych profili zamkniętych,

Kalkulator gięcia

Gatunek blachy

Grubość blachy

Wymiary blachy

x
mm

y
mm

Ilość gięć

szt

Ilość sztuk

szt

Status:

Cena elementu:

Cena kompletu:

kalkulator gięcia