ikona człowiekaJak możemy pomóc? pozamech@pozamech.pl pozamech@pozamech.pl telefon +48 573 992 410 en de den mono

POZAMECH - lider na rynku wycinania laserowego i gięcia CNC.

Jesteśmy producentem części metalowych stosowanych zarówno w użytku codziennym jak i rozwiązań nietypowych pod kątem indywidualnych potrzeb naszych klientów.

Działalność naszej firmy jest odpowiedzią na poszukiwanie przez rosnące grono odbiorców wyrobów wysokiej i powtarzalnej jakości, dostosowanych kształtem i parametrami technicznymi zarówno do narzuconych wymogów jak i obowiązujących norm.

Dzięki ciągle rozwijanej i szerokiej ofercie handlowej oraz ulepszanej technologii produkcji, nasze wyroby dają gwarancję spełnienia nowych oczekiwań klientów.

Naszym atutem jest uniwersalność i funkcjonalność produkowanych wyrobów. Nowoczesna technologia produkcji i wysoka jakość stosowanych materiałów zapewniają doskonałą trwałość, estetykę i bezpieczeństwo wszystkich oferowanych elementów.

Dokładamy wszelkich starań, aby zamówione produkty docierały zawsze na czas, były łatwe w montażu i eksploatacji, a przede wszystkim dawały satysfakcję korzystania z ich walorów funkcjonalnych i estetycznych.

100000
+
wyprodukowanych elementów
200
+
klientów
100
%
profesjonalizmu

Dotacje

Firma Daniel Kaczała Poznańskie Zakłady Obróbki Mechanicznej realizuje projekt w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWP.01.05.02-30-0133/18-00.

Działania 1.5 –„Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”.

Poddziałania 1.5.2 - „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy Poznańskie Zakłady Obróbki Mechanicznej poprzez budowę hali produkcyjnej w Batorowie oraz zakup nowoczesnego parku maszynowego umożliwiającego wdrożenie do oferty firmy innowacyjnych produktów i usług ”

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest realizacja inwestycji polegająca na budowa hali produkcyjnej oraz zakupie urządzeń i oprogramowania, co umożliwi wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa nowych produktów oraz usług.

Cel projektu: Realizacja projektu wzmocni konkurencyjność przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie do oferty:

  • a. innowacyjnych i udoskonalonych usług cięcia materiałów dwuwarstwowych,
  • b. udoskonalonych usług cięcia materiałów oraz spawania,
  • c. innowacyjnych i nowych, nieoferowanych dotąd produktów - gamę produktów wykonanych z materiału dwuwarstwowego takich jak: elementy obróbki dekarskiej, okuć jachtowych i szablonów malarskich.

Planowane efekty: Planowane jest osiągnięcie następujących wskaźników:

  • 1. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach: 3 EPC,
  • 2. Liczba wprowadzonych innowacji produktowych: 2 szt,
  • 3. Liczba wprowadzonych innowacji procesowych: 3 szt

Całkowita wartość projektu: 10 737 900,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 168 900,00 PLN

Informacji o projekcie udziela:

Daniel Kaczała / +48 573 992 410 / daniel.kaczala@pozamech.pl


Dnia 28.06.2012r firma Poznańskie Zakłady Obróbki Mechanicznej Daniel Kaczała podpisała umowę o dofinansowanie inwestycji realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Działania 4.3 - Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia nr POIG.04.03.00-00-447/11-00.

Tytuł projektu: „Wdrożenie nowej technologii cyfrowej obróbki wyrobów metalowych techniką laserową”.

Wartość projektu – 1 800 000,00 PLN

Udział Unii Europejskiej – 918 000,00 PLN

Okres realizacji: 01.07.2012 – 31.03.2013

Informacji o projekcie udziela:

Daniel Kaczała / +48 573 992 410 / daniel.kaczala@pozamech.pl


Więcej informacji:

Oficjalny portal Unii Europejskiej: link

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: link

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: link

Bank Gospodarstwa Krajowego: link

Firma Poznańskie Zakłady Obróbki Mechanicznej Daniel Kaczała w dniu 29.07.2016r podpisała umowę o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach: Osi Priorytetowej 1 – „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”.

Działania 1.5 –„Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”.

Poddziałania 1.5.2 - „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: „Realizacja inwestycji w Poznańskich Zakładach Obróbki Mechanicznej w Poznaniu polegającej na zakupie maszyn i oprogramowania umożliwiających wdrożenie do oferty firmy innowacyjnych w skali świata usług, będących rezultatem przeprowadzonych prac B + R”

Całkowity koszt projektu wynosi: 2 706 000,00 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowane: 2 200 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ z budżetu środków unijnych: 990 000,00PLN

Cel projektu:

Poszerzenie oferty o nowe i udoskonalone produkty i usługi będące rezultatem innowacyjnych technologii opracowanych w ramach samodzielnie przeprowadzonych prac B+R, zoptymalizowanie procesów produkcyjnych, organizacyjnych i marketingowych dzięki zakupie i wdrożeniu innowacyjnego oprogramowania, poszerzenie parku maszynowego o 2 nowoczesne prasy krawędziowe oraz wypalarkę plazmowo-tlenową, wzrost udziału sprzedaży zagranicznej.

W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca utworzy również trzy nowe stanowiska pracy i zatrudni trzech pracowników: technologa, operatora prasy krawędziowej, handlowca.

Informacji o projekcie udziela:

Daniel Kaczała / +48 573 992 410 / daniel.kaczala@pozamech.pl


Dnia 28.06.2012r firma Poznańskie Zakłady Obróbki Mechanicznej Daniel Kaczała podpisała umowę o dofinansowanie inwestycji realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Działania 4.3 - Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia nr POIG.04.03.00-00-447/11-00.

Tytuł projektu: „Wdrożenie nowej technologii cyfrowej obróbki wyrobów metalowych techniką laserową”.

Wartość projektu – 1 800 000,00 PLN

Udział Unii Europejskiej – 918 000,00 PLN

Okres realizacji: 01.07.2012 – 31.03.2013

Informacji o projekcie udziela:

Daniel Kaczała / +48 573 992 410 / daniel.kaczala@pozamech.pl


Więcej informacji:

Oficjalny portal Unii Europejskiej: link

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: link

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: link

Bank Gospodarstwa Krajowego: link